Forbehold Og klagemulighed


Klage mulighed
 
Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@kassenmedvin.dk

Faktura generhvervelse

Hvis de mister en faktura og ønsker at få en kopi tilsendt, bedes De kontakte Kassenmedvin.dk
pr. telefon eller e-mail.

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og inkl. moms, med mindre andet er angivet.
Ønsker man priser uden moms i shoppen, kan dette gøres ved at klikke på ”vis uden moms” teksten på produktsiderne.

Copyright

Al tekst og billeder tilhører Kassenmedvin.dk.